skip to Main Content
732 528 073 elektryk.sopot@gmail.com

 

Cennik instalacji elektrycznych w Sopocie

Roboty instalacyjne

 • Gniazdo jednofazowe 230V 35 zł
 • Gniazdo trójfazowe 400V 65,00 zł
 • Łącznik instalacyjny 35 zł
 • Łącznik instalacyjny schodowy, krzyżowy 35 zł
 • Gniazdo antenowe,telefoniczne, komputerowe i głośnikowe 35zł
 • Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (cegła) m.b. 10,00 zł
 • Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (beton) m.b. 16,00 zł
 • Roboty zewnętrzne przyłącza/kable

 • Wykop ręczny o głębokość 0.8m – 1m 30 zł mb
 • Wykonanie podsypki z piasku 10 zł
 • Ułożenie bednarki 10 zł
 • Ułożenie kabla i foli 10 zł
 • Zasypanie wykopu 15 zł
 • Pomiary elektryczne

 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 1-fazowy 9 zł/pkt
 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 3-fazowy 15 zł/pkt
 • Pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (zerowanie) 6 zł/pkt
 • Pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego. RCD 1-fazowy 12 /pkt
 • Pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego RCD 3-fazowy 20 zł/pkt
 • Pomiar rezystancji uziomów piorunochronowych 60zł/pkt
 • Pomiar oświetlenia 1pkt 50 zł/pkt
 • Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego ( Biały montaż )

 • Montaż gniazda lub łącznika jednofazowego 230V 9 zł
 • Montaż gniazda trójfazowego 400V 15 zł
 • Montaż oprawy oświetleniowej 35 zł
 • Montaż oprawy oświetleniowej zew 45 zł
 • Montaż szyny uziemiającej/wyrównawczej 50 zł
 • Podłączenie kuchni elektrycznej 100 zł
 • Montaż wentylatorów 80 zł
 • Osadzenie rozdzielnicy od 100zł
 • Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy 1 modułu 20zł
 • Call Now

  Back To Top